အညာေျမအတြက္မိုးေတြရြာမယ္ေလ ၂၀၂၂ ၾသဂုတ္လ ၁၇ရက္ ၁၈ရက္ အညာေျမမိုး

မိုးေလဝသပညာ႐ြင္ မစုစုစံရဲ႕ မိုးေလဝသခန႔ၼြႏ္းခ္ကၼ္ား-

၂၀၂၂ ၾသဂုတႅ ၁ရရက္ေန႔ ၁၈ရက္ေန႔ေၾတမြာ ေညာငၱဳႏ္း ဓႏု်ဖဴ ဇၾလႏ္ ဒူးယား ေဒါင့္ႀကီး ဝါသလ ေတာငၻိဳ႕တစ္ရာ သရက္ဝ ဟသၤာတ နိဗၺာႏ္ က္ဳံေပ္ာ္ေအထာင္
အိုင္သ်ပဳ ေလးမ္ကၷြာ ငသိုင္းေခ္ာင္း ၿမိဳ႕ၾကင္း ၾကင္းေကာက္ အဂပၤူ ေဒေသၾတမြာ မိုးႀကီးေရလၽြံႏိုငၸါတယ္ ISSUED TIME 16/08/2022


၀၂၂ ၾသဂုတႅ ၁ရရက္ေန႔ ၁၈ရက္ေန႔ မိုး ဥကၠံ သုံးဆယ္ သာယာဝတီ လကၸံတႏ္းဝကႅြႀကီးျရာ စျစၠင္း မင္းလြ အိုးသၫၠဳႏ္း အုတၹိဳ ေအး်မသာယာ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္

ဇီးကုႏ္းထႏ္းရစၸင္ တာျပႏ္ ေ႐ႊၾကာပင္ သရကၱစၸင္ နတၱလင္း ေပါင္းတၫ္ အင္းမ ပုတီးကုႏ္း သဲကုႏ္း ဆင္ၿမီးၿစဲ ေဒါျငၥႏ္ျရာ ေေ႐ႊတာင္ ၿပီးသဲ ်ပၫ္ မိုးမ္ားျစာျရာၾသႏ္းႏိုငၸါတယ္ ISSUED TIME 16/08/2022

မိုးႀကီးေရလၽြံသတိ်ပဳပါ ၂၀၂၂ ၾသဂုတႅ ၁၆ရက္ေန႔ ေညနမြ ၁ရရက္ေန႔မနက္အထိ ရႏၠဳႏ္ ဒလ သံလၽြင္ ေက္ာကၱႏ္း ကဒပၸန တံတားၿမိဳ႕ သုံးျခ ခရမ္း ပိႏ္းကႏ္ သကၠလ အုႏ္းႏြဲ ကဝ ဒါးပိႏ္ ဇရျပၠင္း

လြၫ္းကူး အင္းေတကာ္ ပဲခူး ဘုရာႀကီး ေဝါ ဘုရားေလး ဝမ္းဘဲအင္း ပ္ၪၸဳံႀကီး က္ိဳေကၨကာ ကဒုတၻဳရားႀကီး ေဖာ္ေတာ္သီ ဒိုက္ဦး ႁျပႏၲႏၦာ ေညာင္ေလးပင္ ဖတို

ပိႏ္းဇလုတ္ ေက္ာကၱံခါးေက္ာက္ႀကီးေ႐ႊက္ေငၼဒါကၠညႊၾတၠင္းေညာငၸင္သာ်ဖဴး ေဒသမ္ားၾတငၼိဳးႀကီးေရလၽြံႏိုငၸါတယ္ ISSUED TIME 16/08/2022

16/08/2022 ေနာက္ ၂၄နာရီအၾတင္း ေခ္ာင္းသာ ေေျငဆာင္ ငပုေတာ ပုသိမ္ အိမၼဲ ေ်မာင္းၿမ ကႏ္ႀကီးေထာင့္ ေက္ာင္းကုႏ္း ဒါးက ေရၾကၫ္အသုတ္ က္ဳံေပ္ာ္ ဟသၤာတ ၿမိဳ႕ၾကင္း ထိႏ္ငဴ ေလးမ္ကၷြာ ငသိုင္းေခ္ာင္း အိုင္သ်ပဳ ေဒေသၾတမြာ မိုးႀကီးေရလၽြံႏိုငၸါတယ္

ျရာမယ္ေလ အညာေ်မအၾတကၼိဳးေၾတျရာမယ္ေလ၂၀၂၂ ၾသဂုတႅ ၁ရရက္ ၁၈ရက္ အညာေ်မမိုး ေန်ပၫ္ေတာ္်ပၫ္ေထာငၥဳနယ္ေ်မႏြင့္

မေႏၲလးတိုင္း ေမၾကးတိုင္းေၾတမြာ မိုးမ္ားျစာျရာၾသႏ္းလာႏိုငၸါတယ္ ေလစီးအနၫ္းငယၸိဳ်မႏႅာေနတဲ့ အၾတက္ ေယန႔ ၁၆ရက္ေန႔မြာေတာင္ မိုးစတင္ျရာလာႏိုငၸါတယ္ ⛈⛈⛈⛈⛈⛈ မိုးေမၽြာ္ေနၾကတဲ့ ေတာင္သဴလယ္သမားမ္ား မိုးမ္ားရ႐ြိၾကၿပီး ေပ္ာ္႐ႊင္ၾကၫၷူးၾကပါေစ

Crd- စုစုစံ

မိုးေလဝသပညာရွင္ မစုစုစံရဲ့ မိုးေလဝသခန႔္မွန္းခ်က္မ်ား-

၂၀၂၂ ၾသဂုတ္လ ၁ရရက္ေန႔ ၁၈ရက္ေန႔ေတြမွာ ေညာင္တုန္း ဓႏုျဖဴ ဇလြန္ ဒူးယား ေဒါင့္ႀကီး ဝါသလ ေတာင္ဘို႔တစ္ရာ သရက္ဝ ဟသၤာတ နိဗၺာန္ က်ဳံေပ်ာ္အေထာင္

အိုင္သျပဳ ေလးမ်က္ႏွာ ငသိုင္းေခ်ာင္း ၿမိဳ႕ကြင္း ကြင္းေကာက္ အဂၤပူ ေဒသေတြမွာ မိုးႀကီးေရလၽွံနိုင္ပါတယ္ ISSUED TIME 16/08/2022

၂၀၂၂ ၾသဂုတ္လ ၁ရရက္ေန႔ ၁၈ရက္ေန႔ မိုး ဥကၠံ သုံးဆယ္ သာယာဝတီ လက္ပံတန္းဝက္လွႀကီးရြာ စစ္ကြင္း မင္းလွ အိုးသည္ကုန္း အုတ္ဖို ေအးျမသာယာ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္

ဇီးကုန္းထန္းရစ္ပင္ တာပြန္ ေရႊၾကာပင္ သရက္တစ္ပင္ နတၱလင္း ေပါင္းတည္ အင္းမ ပုတီးကုန္း သဲကုန္း ဆင္ၿမီးစြဲ ေဒါင္စြန္ရြာ ေရႊေတာင္ ၿပီးသဲ ျပည္ မိုးမ်ားစြာရြာသြန္းနိုင္ပါတယ္ ISSUED TIME 16/08/2022

မိုးႀကီးေရလၽွံသတိျပဳပါ ⛈? ၂၀၂၂ ၾသဂုတ္လ ၁၆ရက္ေန႔ ညေနမွ ၁ရရက္ေန႔မနက္အထိ ရန္ကုန္ ဒလ သံလၽွင္ ေက်ာက္တန္း ကဒပၸန တံတားၿမိဳ႕ သုံးခြ ခရမ္း ပိန္းကန္ သကၠလ အုန္းႏွဲ ကဝ ဒါးပိန္ ဇရပ္ကြင္း

လွည္းကူး အင္းတေကာ္ ပဲခူး ဘုရာႀကီး ေဝါ ဘုရားေလး ဝမ္းဘဲအင္း ပ်ဥ္ပုံႀကီး က်ိဳက္ဇေကာ ကဒုတ္ဘုရားႀကီး ေဖာ္ေတာ္သီ ဒိုက္ဦး ႁပြန္တန္ဆာ ေညာင္ေလးပင္ ဖတို

ပိန္းဇလုတ္ ေက်ာက္တံခါးေက်ာက္ႀကီးေရႊက်င္မေဒါက္ကညႊတ္ကြင္းေညာင္ပင္သာျဖဴး ေဒသမ်ားတြင္မိုးႀကီးေရလၽွံနိုင္ပါတယ္ ISSUED TIME 16/08/2022

16/08/2022 ေနာက္ ၂၄နာရီအတြင္း ေခ်ာင္းသာ ေငြေဆာင္ ငပုေတာ ပုသိမ္ အိမ္မဲ ေျမာင္းၿမ ကန္ႀကီးေထာင့္ ေက်ာင္းကုန္း ဒါးက ေရၾကည္အသုတ္ က်ဳံေပ်ာ္ ဟသၤာတ ၿမိဳ႕ကြင္း ထိန္ငူ ေလးမ်က္ႏွာ ငသိုင္းေခ်ာင္း အိုင္သျပဳ ေဒသေတြမွာ မိုးႀကီးေရလၽွံနိုင္ပါတယ္

ရြာမယ္ေလ အညာေျမအတြက္မိုးေတြရြာမယ္ေလ ၂၀၂၂ ၾသဂုတ္လ ၁ရရက္ ၁၈ရက္ အညာေျမမိုး ေနျပည္ေတာ္ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမႏွင့္

မႏၲေလးတိုင္း မေကြးတိုင္းေတြမွာ မိုးမ်ားစြာရြာသြန္းလာနိုင္ပါတယ္ ေလစီးအနည္းငယ္ပိုျမန္လာေနတဲ့ အတြက္ ယေန႔ ၁၆ရက္ေန႔မွာေတာင္ မိုးစတင္ရြာလာနိုင္ပါတယ္ ⛈⛈⛈⛈⛈⛈ မိုးေမၽွာ္ေနၾကတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား မိုးမ်ားရရွိၾကၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးၾကပါေစ Crd- စုစုစံ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *