ရွေးကောက်ပွဲအတွက် လူဦးရေ စာရင်းကောက်သည့် မြောင်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ကတော် အပါအဝင် ထွေ/အုပ်ဝန်ထမ်း ၄ ဦးကို

စစ်တပ်၏ အတုအယောင် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် လူဦးရေ စာရင်းကောက်သည့် မြောင်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ကတော် အပါအဝင် ထွေ/အုပ်ဝန်ထမ်း ၄ ဦးကို

PDF တပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးရမိ၊ NUG က ထုတ်ပြန်ထားသော အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေဖြင့် တရားစွဲမည်

ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၅

စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မြောင်မြို့နယ်၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှူး၏ ဇနီးဖြစ်သူ အပါအဝင် ထွေ/အုပ်ဝန်ထမ်း ၄ ဦးကို PDF တပ်များက ဖမ်းဆီးလိုက်ပြီး အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပေဒဖြင့် တရားစွဲမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် မြောင်မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဇနီးဖြစ်သူ အပါအဝင် ရုံးဝန်ထမ်း ၄ ယောက်သည် လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်းများ ကောက်ယူနေစဉ် ဖမ်းဆီးရမိခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။


လက်ရှိတွင် ဖမ်းဆီးရမိသူများကို ဥပဒေနှင့်အညီ ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းထားပြီး အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရNUG ၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေဖြင့် အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

စစ်တပ်၏ အတုအယောင် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် လူဦးရေ စာရင်းကောက်သည့် မြောင်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ကတော် အပါအဝင် ထွေ/အုပ်ဝန်ထမ်း ၄ ဦးကို


PDF တပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးရမိ၊ NUG က ထုတ်ပြန်ထားသော အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေဖြင့် တရားစွဲမည်

ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၅

စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မြောင်မြို့နယ်၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှူး၏ ဇနီးဖြစ်သူ အပါအဝင် ထွေ/အုပ်ဝန်ထမ်း ၄ ဦးကို PDF တပ်များက ဖမ်းဆီးလိုက်ပြီး အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပေဒဖြင့် တရားစွဲမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။


ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် မြောင်မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဇနီးဖြစ်သူ အပါအဝင် ရုံးဝန်ထမ်း ၄ ယောက်သည် လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်းများ ကောက်ယူနေစဉ် ဖမ်းဆီးရမိခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

လက်ရှိတွင် ဖမ်းဆီးရမိသူများကို ဥပဒေနှင့်အညီ ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းထားပြီး အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရNUG ၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေဖြင့် အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

စစ်တပ်၏ အတုအယောင် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် လူဦးရေ စာရင်းကောက်သည့် မြောင်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ကတော် အပါအဝင် ထွေ/အုပ်ဝန်ထမ်း ၄ ဦးကို


PDF တပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးရမိ၊ NUG က ထုတ်ပြန်ထားသော အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေဖြင့် တရားစွဲမည်

ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၅

စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မြောင်မြို့နယ်၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှူး၏ ဇနီးဖြစ်သူ အပါအဝင် ထွေ/အုပ်ဝန်ထမ်း ၄ ဦးကို PDF တပ်များက ဖမ်းဆီးလိုက်ပြီး အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပေဒဖြင့် တရားစွဲမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် မြောင်မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဇနီးဖြစ်သူ အပါအဝင် ရုံးဝန်ထမ်း ၄ ယောက်သည် လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်းများ ကောက်ယူနေစဉ် ဖမ်းဆီးရမိခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။


လက်ရှိတွင် ဖမ်းဆီးရမိသူများကို ဥပဒေနှင့်အညီ ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းထားပြီး အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရNUG ၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေဖြင့် အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

crd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *