ပစၥည္းေပ်ာက္လွ်င္ အခိုးခံရလွ်င္ ယုံၾကည္စြာ လုပ္ၾကည့္ပါ

အခိုးခံရလွ်င္ ပစၥည္းေပ်ာက္လွ်င္ ယုံၾကည္စြာ လုပ္ေဆာင္ၾကည့္ပါ ။

ပစၥည္းေပ်ာက္တဲ့အခါ ၊ သူခိုး ခိုးခံရတဲ့အခါ ျပဳလုပ္ရတဲ့ ယၾတာနည္းတစ္ခု ဗဟုသုတအလို႔ငွာေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ ။

ၾကက္သြန္နီတစ္ဥကို ကန႔္လန႔္ ထ က္ျခမ္း ျခမ္းပါ။အၿမိတ္ထြက္တဲ့ဘက္

အျခမ္းနဲ႔ပစၥည္းေပ်ာက္တဲ့ (ပစၥည္းထားတဲ့) ေနရာကို ပြတ္ေပးပါ။ ပစၥည္းျပန္ရဖို႔ အသံထြ က္ဆုေတာင္းပါ ။

ေအာက္မွေန ေႂကြပန္းကန္ျပားခံၿပီး ပြတ္ႏိုင္ပါတယ္ ။

ပစၥည္းေပ်ာက္တဲ့ေနရာမသိရင္ ေႂကြပန္းကန္ျပားေပၚမွာပဲ ပြတ္ၿပီးဆုေတာင္းပါ ။

အျမစ္ရွိတဲ့ဘက္ အျခမ္းကို ေႂကြပန္းကန္ျပားေပၚအခုလိုတ င္လိုက္ပါ

ေႂကြပန္းကန္ျပားကို ပစၥည္းေပ်ာက္တဲ့ေနရာမွာခ်ပါ ။

အျမစ္ေပၚမွာ ဖေယာင္း တိုင္ထြန္းပါ။(ေနရာမသိရင္ အဆင္ေျပတဲ့ေနရာမွာ ထြန္းၿပီးဆုေတာင္းပါ)

ဘယ္ေန႔ ဘယ္ခ်ိန္မဆို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္ ။

ဖေယာင္းတိုင္ေအ ရအတြက္ အဆင္ေျပသလို ဉာဏ္ရွိသလိုထြန္းႏိုင္ပါတယ္

ေပ်ာက္ေနေသာပစၥည္းမ်ား အျမန္ျပန္ရႏိုင္ၾကပါေစ ။


မၾကာခဏ သူခိုးခိုးခံရသည့္ေနရာမ်ား ၊ မၾကာခဏပစၥည္းေပ်ာက္သည့္ေနရာ မ်ားတြင္လည္း

ၾကက္သြန္နီအျခမ္းေပၚတြင္ ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းၿပီး ကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္ ။

ခရက္ဒစ္


Zawgyi

အခိုးခံရလွ်င္ ပစၥည္းေပ်ာက္လွ်င္ ယုံၾကည္စြာ လုပ္ေဆာင္ၾကည့္ပါ ။

ပစၥည္းေပ်ာက္တဲ့အခါ ၊ သူခိုး ခိုးခံရတဲ့အခါ ျပဳလုပ္ရတဲ့ ယၾတာနည္းတစ္ခု ဗဟုသုတအလို႔ငွာေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္

ၾကက္သြန္နီတစ္ဥကို ကန႔္လန႔္ ထ က္ျခမ္း ျခမ္းပါ။အၿမိတ္ထြက္တဲ့ဘက္


အျခမ္းနဲ႕ပစၥည္းေပ်ာက္တဲ့ (ပစၥည္းထားတဲ့) ေနရာကို ပြတ္ေပးပါ။ ပစၥည္းျပန္ရဖို႔ အသံထြ က္ဆုေတာင္းပါ

ေအာက္မွေန ေႂကြပန္းကန္ျပားခံၿပီး ပြတ္နိုင္ပါတယ္ ။

ပစၥည္းေပ်ာက္တဲ့ေနရာမသိရင္ ေႂကြပန္းကန္ျပားေပၚမွာပဲ ပြတ္ၿပီးဆုေတာင္းပါ

အျမစ္ရွိတဲ့ဘက္ အျခမ္းကို ေႂကြပန္းကန္ျပားေပၚအခုလိုတ င္လိုက္ပါ

ေႂကြပန္းကန္ျပားကို ပစၥည္းေပ်ာက္တဲ့ေနရာမွာခ်ပါ ။


အျမစ္ေပၚမွာ ဖေယာင္း တိုင္ထြန္းပါ။(ေနရာမသိရင္ အဆင္ေျပတဲ့ေနရာမွာ ထြန္းၿပီးဆုေတာင္းပါ)

ဘယ္ေန႕ ဘယ္ခ်ိန္မဆို ျပဳလုပ္နိုင္ပါတယ္ ။

ဖေယာင္းတိုင္ေအ ရအတြက္ အဆင္ေျပသလို ဉာဏ္ရွိသလိုထြန္းနိုင္ပါတယ္


ေပ်ာက္ေနေသာပစၥည္းမ်ား အျမန္ျပန္ရနိုင္ၾကပါေစ ။

မၾကာခဏ သူခိုးခိုးခံရသည့္ေနရာမ်ာ..း ၊ မၾကာခဏပစၥည္းေပ်ာက္သည့္ေနရာ မ်ားတြင္လည္း

ၾကက္သြန္နီအျခမ္းေပၚတြင္ ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းၿပီး ကာကြယ္နိုင္ပါတယ္ ။


ခရက္ဒစ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *