“(တော်လှန်ရေး အမြန်ပြီးဖို့) ပြည်သူတွေရဲ့ ပါဝင်မှုနဲ့ NUG ရဲ့ အရည်အချင်း အဲ့ဒီ နှစ်ချက်ပေါ်မှာ မူတည်တယ်”

“(တော်လှန်ရေး အမြန်ပြီးဖို့) ပြည်သူတွေရဲ့ ပါဝင်မှုနဲ့ NUG ရဲ့ အရည်အချင်း အဲ့ဒီ နှစ်ချက်ပေါ်မှာ မူတည်တယ်”

မြန်မာ့တော်ဝင် နဂါးတပ်မတော် – MRDA ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်နဂါး

MFP ၊ သြဂုတ် – ၁

စစ်အာဏာရှင် အမြစ်ပြတ် ချေမှုန်းနိုင်ရေးနဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံသစ် တည်ထောင်နိုင်ရေး လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ နာမည်ကျော် တော်လှန်ရေးသမား၊ မြန်မာ့တော်ဝင် နဂါးတပ်မတော် – MRDA တည်ထောင်သူလည်း ဖြစ်တဲ့ ပုလဲနယ်က ဗိုလ်နဂါးကို MFP က မေးခွန်းတချို့ မေးမြန်းခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။

“(တော်လှန်ရေး အမြန်ပြီးဖို့) ပြည်သူတွေရဲ့ ပါဝင်မှုနဲ့ NUG ရဲ့ အရည်အချင်း အဲ့ဒီ နှစ်ချက်ပေါ်မှာ မူတည်တယ်”

မြန်မာ့တော်ဝင် နဂါးတပ်မတော် – MRDA ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်နဂါး

MFP ၊ သြဂုတ် – ၁

စစ်အာဏာရှင် အမြစ်ပြတ် ချေမှုန်းနိုင်ရေးနဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံသစ် တည်ထောင်နိုင်ရေး လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ နာမည်ကျော် တော်လှန်ရေးသမား၊ မြန်မာ့တော်ဝင် နဂါးတပ်မတော် – MRDA တည်ထောင်သူလည်း ဖြစ်တဲ့ ပုလဲနယ်က ဗိုလ်နဂါးကို MFP က မေးခွန်းတချို့ မေးမြန်းခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။

“(တော်လှန်ရေး အမြန်ပြီးဖို့) ပြည်သူတွေရဲ့ ပါဝင်မှုနဲ့ NUG ရဲ့ အရည်အချင်း အဲ့ဒီ နှစ်ချက်ပေါ်မှာ မူတည်တယ်”

မြန်မာ့တော်ဝင် နဂါးတပ်မတော် – MRDA ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်နဂါး

MFP ၊ သြဂုတ် – ၁

စစ်အာဏာရှင် အမြစ်ပြတ် ချေမှုန်းနိုင်ရေးနဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံသစ် တည်ထောင်နိုင်ရေး လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ နာမည်ကျော် တော်လှန်ရေးသမား၊ မြန်မာ့တော်ဝင် နဂါးတပ်မတော် – MRDA တည်ထောင်သူလည်း ဖြစ်တဲ့ ပုလဲနယ်က ဗိုလ်နဂါးကို MFP က မေးခွန်းတချို့ မေးမြန်းခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။

“(တော်လှန်ရေး အမြန်ပြီးဖို့) ပြည်သူတွေရဲ့ ပါဝင်မှုနဲ့ NUG ရဲ့ အရည်အချင်း အဲ့ဒီ နှစ်ချက်ပေါ်မှာ မူတည်တယ်”

မြန်မာ့တော်ဝင် နဂါးတပ်မတော် – MRDA ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်နဂါး

MFP ၊ သြဂုတ် – ၁

စစ်အာဏာရှင် အမြစ်ပြတ် ချေမှုန်းနိုင်ရေးနဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံသစ် တည်ထောင်နိုင်ရေး လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ နာမည်ကျော် တော်လှန်ရေးသမား၊ မြန်မာ့တော်ဝင် နဂါးတပ်မတော် – MRDA တည်ထောင်သူလည်း ဖြစ်တဲ့ ပုလဲနယ်က ဗိုလ်နဂါးကို MFP က မေးခွန်းတချို့ မေးမြန်းခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။

“(တော်လှန်ရေး အမြန်ပြီးဖို့) ပြည်သူတွေရဲ့ ပါဝင်မှုနဲ့ NUG ရဲ့ အရည်အချင်း အဲ့ဒီ နှစ်ချက်ပေါ်မှာ မူတည်တယ်”

မြန်မာ့တော်ဝင် နဂါးတပ်မတော် – MRDA ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်နဂါး

MFP ၊ သြဂုတ် – ၁

စစ်အာဏာရှင် အမြစ်ပြတ် ချေမှုန်းနိုင်ရေးနဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံသစ် တည်ထောင်နိုင်ရေး လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ နာမည်ကျော် တော်လှန်ရေးသမား၊ မြန်မာ့တော်ဝင် နဂါးတပ်မတော် – MRDA တည်ထောင်သူလည်း ဖြစ်တဲ့ ပုလဲနယ်က ဗိုလ်နဂါးကို MFP က မေးခွန်းတချို့ မေးမြန်းခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။

“(တော်လှန်ရေး အမြန်ပြီးဖို့) ပြည်သူတွေရဲ့ ပါဝင်မှုနဲ့ NUG ရဲ့ အရည်အချင်း အဲ့ဒီ နှစ်ချက်ပေါ်မှာ မူတည်တယ်”

မြန်မာ့တော်ဝင် နဂါးတပ်မတော် – MRDA ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်နဂါး

MFP ၊ သြဂုတ် – ၁

စစ်အာဏာရှင် အမြစ်ပြတ် ချေမှုန်းနိုင်ရေးနဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံသစ် တည်ထောင်နိုင်ရေး လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ နာမည်ကျော် တော်လှန်ရေးသမား၊ မြန်မာ့တော်ဝင် နဂါးတပ်မတော် – MRDA တည်ထောင်သူလည်း ဖြစ်တဲ့ ပုလဲနယ်က ဗိုလ်နဂါးကို MFP က မေးခွန်းတချို့ မေးမြန်းခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။

Crd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *