၂၀၂၃ ဟာ အင်ပြည်အားပြည့်နဲ့ အားရစရာတွေချည့်ပဲ။

၂၀၂၃ ဟာ အင်ပြည်အားပြည့်နဲ့ အားရစရာတွေချည့်ပဲ။

MNDAAက တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၂၂၈ ဦး စစ်သင်တန်းဆင်းပြီး လက်နက်များပေးအပ်ကာ စစ်အာဏာရှင် တော် လှန်ရေးတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မည်ဟုထုတ်ပြန်၊ TNLA ကလည်း အရာရှိသင်တန်းဆင်းပွဲ ပြုလုပ်

ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၃

မြန်မာအမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်တပ်မတော် (MNDAA) တပ်မဟာ ၆၁၁ တွင် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ သင်တန်းဆင်းပွဲ ကျင်းပပြီး အရာရှိနှင့် စစ်သည် ၁၂၂၈ ဦး သင်တန်းတက်ရောက်ကြောင်း MNDAA က တရားဝင် သတင်းထုတ်ပြန်သည်။

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ထူထောင်ခဲ့သော MNDAA တပ်မဟာ ၆၁၁ ၏ ပထမနှစ် ပတ် လည်နေ့ကိုလည်း ကျင်းပခဲ့ပြီး စစ်သင်တန်းတက်ရောက်ကြသည့် အရာရှိနှင့် စစ်သည်များ အပါအဝင် စုစုပေါင်း လူ ၁၂၂၈ ဦးကိုလည်း လက်နက်များ ပေးအပ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

MNDAA တပ်မဟာ ၆၁၁ ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး အချိန်တို အတွင်း ထူထောင်ခဲ့သော်လည်း ထိုတပ်မဟာသည် လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့ကြောင်း၊ စစ် အာဏာ ရှင်တော်လှန်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးတွင် အတူတကွ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြမည် ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။

အလားတူ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် TNLA တအာင်းအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (PSLF/TNLA) ကလည်း ထိန်းချုပ်နယ်မြေတနေရာတွင် ဗိုလ်လောင်းသင်တန်း (ATA)နှင့် အလုပ် သင်အရာရှိ (TAOT)သင်တန်းဆင်းပွဲကို ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ ကျင်းပခဲ့ပြီး တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၅၆ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

၂၀၂၃ ဟာ အင်ပြည်အားပြည့်နဲ့ အားရစရာတွေချည့်ပဲ။

MNDAAက တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၂၂၈ ဦး စစ်သင်တန်းဆင်းပြီး လက်နက်များပေးအပ်ကာ စစ်အာဏာရှင် တော် လှန်ရေးတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မည်ဟုထုတ်ပြန်၊ TNLA ကလည်း အရာရှိသင်တန်းဆင်းပွဲ ပြုလုပ်

ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၃

မြန်မာအမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်တပ်မတော် (MNDAA) တပ်မဟာ ၆၁၁ တွင် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ သင်တန်းဆင်းပွဲ ကျင်းပပြီး အရာရှိနှင့် စစ်သည် ၁၂၂၈ ဦး သင်တန်းတက်ရောက်ကြောင်း MNDAA က တရားဝင် သတင်းထုတ်ပြန်သည်။

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ထူထောင်ခဲ့သော MNDAA တပ်မဟာ ၆၁၁ ၏ ပထမနှစ် ပတ် လည်နေ့ကိုလည်း ကျင်းပခဲ့ပြီး စစ်သင်တန်းတက်ရောက်ကြသည့် အရာရှိနှင့် စစ်သည်များ အပါအဝင် စုစုပေါင်း လူ ၁၂၂၈ ဦးကိုလည်း လက်နက်များ ပေးအပ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

MNDAA တပ်မဟာ ၆၁၁ ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး အချိန်တို အတွင်း ထူထောင်ခဲ့သော်လည်း ထိုတပ်မဟာသည် လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့ကြောင်း၊ စစ် အာဏာ ရှင်တော်လှန်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးတွင် အတူတကွ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြမည် ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။

အလားတူ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် TNLA တအာင်းအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (PSLF/TNLA) ကလည်း ထိန်းချုပ်နယ်မြေတနေရာတွင် ဗိုလ်လောင်းသင်တန်း (ATA)နှင့် အလုပ် သင်အရာရှိ (TAOT)သင်တန်းဆင်းပွဲကို ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ ကျင်းပခဲ့ပြီး တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၅၆ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

၂၀၂၃ ဟာ အင်ပြည်အားပြည့်နဲ့ အားရစရာတွေချည့်ပဲ။

MNDAAက တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၂၂၈ ဦး စစ်သင်တန်းဆင်းပြီး လက်နက်များပေးအပ်ကာ စစ်အာဏာရှင် တော် လှန်ရေးတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မည်ဟုထုတ်ပြန်၊ TNLA ကလည်း အရာရှိသင်တန်းဆင်းပွဲ ပြုလုပ်

ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၃

မြန်မာအမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်တပ်မတော် (MNDAA) တပ်မဟာ ၆၁၁ တွင် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ သင်တန်းဆင်းပွဲ ကျင်းပပြီး အရာရှိနှင့် စစ်သည် ၁၂၂၈ ဦး သင်တန်းတက်ရောက်ကြောင်း MNDAA က တရားဝင် သတင်းထုတ်ပြန်သည်။

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ထူထောင်ခဲ့သော MNDAA တပ်မဟာ ၆၁၁ ၏ ပထမနှစ် ပတ် လည်နေ့ကိုလည်း ကျင်းပခဲ့ပြီး စစ်သင်တန်းတက်ရောက်ကြသည့် အရာရှိနှင့် စစ်သည်များ အပါအဝင် စုစုပေါင်း လူ ၁၂၂၈ ဦးကိုလည်း လက်နက်များ ပေးအပ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

MNDAA တပ်မဟာ ၆၁၁ ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး အချိန်တို အတွင်း ထူထောင်ခဲ့သော်လည်း ထိုတပ်မဟာသည် လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့ကြောင်း၊ စစ် အာဏာ ရှင်တော်လှန်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးတွင် အတူတကွ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြမည် ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။

အလားတူ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် TNLA တအာင်းအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (PSLF/TNLA) ကလည်း ထိန်းချုပ်နယ်မြေတနေရာတွင် ဗိုလ်လောင်းသင်တန်း (ATA)နှင့် အလုပ် သင်အရာရှိ (TAOT)သင်တန်းဆင်းပွဲကို ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ ကျင်းပခဲ့ပြီး တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၅၆ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

၂၀၂၃ ဟာ အင်ပြည်အားပြည့်နဲ့ အားရစရာတွေချည့်ပဲ။

MNDAAက တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၂၂၈ ဦး စစ်သင်တန်းဆင်းပြီး လက်နက်များပေးအပ်ကာ စစ်အာဏာရှင် တော် လှန်ရေးတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မည်ဟုထုတ်ပြန်၊ TNLA ကလည်း အရာရှိသင်တန်းဆင်းပွဲ ပြုလုပ်

ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၃

မြန်မာအမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်တပ်မတော် (MNDAA) တပ်မဟာ ၆၁၁ တွင် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ သင်တန်းဆင်းပွဲ ကျင်းပပြီး အရာရှိနှင့် စစ်သည် ၁၂၂၈ ဦး သင်တန်းတက်ရောက်ကြောင်း MNDAA က တရားဝင် သတင်းထုတ်ပြန်သည်။

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ထူထောင်ခဲ့သော MNDAA တပ်မဟာ ၆၁၁ ၏ ပထမနှစ် ပတ် လည်နေ့ကိုလည်း ကျင်းပခဲ့ပြီး စစ်သင်တန်းတက်ရောက်ကြသည့် အရာရှိနှင့် စစ်သည်များ အပါအဝင် စုစုပေါင်း လူ ၁၂၂၈ ဦးကိုလည်း လက်နက်များ ပေးအပ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

MNDAA တပ်မဟာ ၆၁၁ ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး အချိန်တို အတွင်း ထူထောင်ခဲ့သော်လည်း ထိုတပ်မဟာသည် လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့ကြောင်း၊ စစ် အာဏာ ရှင်တော်လှန်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးတွင် အတူတကွ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြမည် ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။

အလားတူ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် TNLA တအာင်းအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (PSLF/TNLA) ကလည်း ထိန်းချုပ်နယ်မြေတနေရာတွင် ဗိုလ်လောင်းသင်တန်း (ATA)နှင့် အလုပ် သင်အရာရှိ (TAOT)သင်တန်းဆင်းပွဲကို ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ ကျင်းပခဲ့ပြီး တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၅၆ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

crd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *