မင္းေအာင္လႈိင္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးမႈ ရပ္ဆိုင္း၊

မင္းေအာင္လႈိင္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးမႈ ရပ္ဆိုင္း၊ NUG ႏွင့္ PDF ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္မႈ ျပည္ပထြက္ ျမန္မာမ်ား၏ ေထာက္ပို႔ လႉဒါန္းမႈေၾကာင့္ ဟုဆိုကာ ေထာက္ပို႔ လမ္းေၾကာင္း ျဖတ္ေတာက္ရန္ စစ္ေကာင္စီ က နည္းလမ္းရွာေန

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃

လူငယ္မ်ား ျပည္ပထြက္ခြာမႈမ်ား မ်ားျပားေနသျဖင့္ စိစစ္တားဆီးရန္ မင္း ေအာင္ လႈိင္ ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးမႈမ်ား ရပ္ ဆိုင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စစ္တပ္သတင္းရင္းျမစ္က ရန္ကုန္ေခတ္ သစ္ သတင္း ဌာနထံသို႔ ေျပာဆိုသည္

အၾကမ္းဖက္စစ္ေခါင္းေဆာင္ မင္းေအာင္လႈိင္က ျပည္ပ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လူငယ္ မ်ား ထြက္ခြာေနမႈ မ်ားျပားေန၍ တင္းက်ပ္ ၾကပ္မတ္ရန္၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္ လ ၁၈ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လုံၿခဳံ ေရး၊ တည္ၿငိမ္ ေအး ခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေကာ္မတီ အစည္းအေဝး အမွတ္စဥ္ ၅/၂၀၂၂ တြင္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ၫႊန္ၾကားခ်က္မွာ ယခု စတင္ အသက္ ဝင္လာေၾကာင္း သိရွိရသည္

“ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးတာကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ျပန္စိစစ္ဖို႔ ၊ လူ႔စြမ္း အားအရင္းအျမစ္ေတြ ျပည္ပကို ထြက္ေနတာကို စိစစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ ၫႊန္ၾကား ခ်က္ေတြ ထြက္ပါတယ္ ႐ြာေတြမွာ လယ္စိုက္မယ့္လူေတာင္ မရွိေလာက္ ေတာ့တဲ့ အထိ ျပည္ပထြက္ေနၾကတာကို စိစစ္တားဆီးဖို႔ ၫႊန္ၾကားတယ္။ အဲဒါ ေတြ က လူႀကီးေတြရဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြက ျဖစ္လာတာပါ” ဟု စစ္တပ္ သတင္း ရင္းျမစ္က ေျပာသည္

အၾကမ္းဖက္ မင္းေအာင္လႈိင္က ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လူငယ္မ်ား ဆက္တိုက္ ထြက္ ခြာေနမႈေၾကာင့္ ေနာင္တြင္ ျပည္ တြင္းတြင္ အလုပ္သမားရွားပါးမႈ ျပႆနာ မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ျပည္ပ ထြက္ခြာမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္

ထို႔ျပင္ NUG ၊ PDF ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရး လက္နက္ကိုင္မ်ားကို အဓိက လႉဒါန္းေထာက္ပို႔ေနသူမ်ားမွာ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအေထာက္အပံ့မ်ားေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္ ဆန႔္က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို မရပ္တန႔္ႏိုင္ေၾကာင္း စစ္ေကာင္စီက သုံးသပ္ထားၿပီး ယင္းေထာက္ပံ့မႈကို ျဖတ္ေတာက္ရန္ နည္းလမ္းရွာေနသည္ဟု သိရွိရသည္

လက္ရွိ ျပည္တြင္းမွ ေထာက္ပံ့ေနသည့္ လမ္းေၾကာင္းအားလုံးနီးပါး စစ္တပ္က ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ား၏ အေထာက္ အပံ့ ႏွင့္ လႉဒါန္းမႈကို မရပ္တန႔္ႏိုင္သျဖင့္ ျပည္ပသို႔ ထြက္ခြာ ေနမႈမ်ားကို စိစစ္တား ျမစ္ရန္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ စစ္ေကာင္စီက ၫႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္း ၫႊန္ ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္း သည္အထိ သက္ေရာက္မႈရွိလာေၾကာင္း သိရွိရသည္

“ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ျပန္ေတာ့ထုတ္ေပးဖို႔ရွိပါတယ္ ဒါေပမယ့္ အေတာ္စိစစ္ မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ထပ္တိုးမယ့္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ မ်ားတယ္လို႔ သိ ရ တယ္ ေလွ်ာက္တိုင္း ခြင့္ျပဳတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ခိုင္မာတဲ့အေၾကာင္း ျပခ်က္ မရွိရင္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ မထုတ္ေပး ေတာ့ဘူးလို႔ သိရတယ္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းေတြ ပိုက်ပ္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပဲ” ဟု ျပည္ထဲေရး သတင္း ရင္း ျမစ္က ဆိုသည္

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား ႐ိုက္ႏွိပ္သည့္ လုံၿခဳံေရး စကၠဴကုန္ၾကမ္းမ်ား ျပတ္လပ္ေန၍ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးမႈမ်ား ယာယီ ရပ္နားထားရေၾကာင္း စစ္တပ္သတင္းရင္းျမစ္က ဆက္လက္‌ ေျပာဆိုသည္

“အေရးႀကီးကိစၥ၊ ဝန္ႀကီးဌာနအစည္းအေဝး၊ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္နဲ႔ သြားတဲ့ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေတြကေတာ့ အထူးကိစၥအေနနဲ႔ ထုတ္ေပးတယ္ အဲဒါ ေတြ က ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အနီမဟုတ္ဘူး။ သာမန္ ႐ိုး႐ိုးႏိုင္ငံ ကူး လက္မွတ္ ေတြကေတာ့ ခဏ ဆိုင္းငံ့ထားတယ္။ ဘယ္ေတာ့ ျပန္ရမလဲဆိုတာ မေျပာ တတ္ေသးဘူး ဝါဇီမွာ စကၠဴ ျပတ္လပ္တာလည္းပါသလို လူႀကီးေတြရဲ႕ မူဝါဒ ေပၚလစီေၾကာင့္လည္း ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေတြ ထုတ္ေပးတာ ရပ္ထားတာ ” ဟု စစ္တပ္သတင္းရင္းျမစ္က ရန္ကုန္ေခတ္သစ္သတင္းဌာနထံသို႔ ေျပာဆိုသည္

လတ္တေလာ ရန္ကုန္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ ထား ထုတ္ေပး သည့္႐ုံးမ်ားအားလုံးကို စစ္ေကာင္စီက ရက္အကန႔္အသတ္မရွိ ပိတ္သိမ္း လိုက္ ၿပီး ႏိုင္ငံကူး လက္ မွတ္ ထုတ္ေပးမႈ ရပ္ဆိုင္းထားေၾကာင္း သိရွိရသည္

ရန္ကုန္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး႐ုံးတြင္ ဒီဇင္ ဘာ တတိ ယ အပတ္ မွစတင္၍ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးမႈမ်ားကို ရက္ အကန႔္ အသတ္မရွိ ရပ္ဆိုင္းေၾကာင္း ႐ုံးတြင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ ျပန္ ထား ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္႐ုံးမ်ားတြင္မူ System အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း ေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ႐ုံးအား ေခတၱပိတ္ထားေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ကို ဆိုင္းဘုတ္ ေထာင္ ေၾကညာထားေၾကာင္း သိရွိရသည္

စစ္ေကာင္စီက ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ Passport ေလွ်ာက္ထားရန္ Online မွ QR Code ရယူမႈမ်ားကို ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္မွ စတင္ရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ ရပ္ ဆိုင္းရျခင္းမွာလည္း Online Booking စနစ္ျဖင့္ QR Code ရယူ၍ ရက္ ခ်ိန္းရယူေလွ်ာက္ ထားျခင္း ကို ရက္ခ်ိန္းရယူလိုသူ မည္သူမဆို ကာယကံ ရွင္ကိုယ္တိုင္ ၂၄ နာရီ ပတ္လုံး ပိတ္ရက္မရွိ (24/7) လြယ္ကူစြာ ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္ရန္အတြက္ Online Booking စနစ္ကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေနျခင္းေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္းျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း စစ္ေကာင္စီက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္

crd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *