လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေး လက်နက်အဖြစ် စစ်ကောင်စီ အသုံးချလာ (ရုပ်/သံ)

လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေး လက်နက်အဖြစ် စစ်ကောင်စီ အသုံးချလာ (ရုပ်/သံ)

ဧရာဝတီ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၂၂

အာဏာသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ စစ်တပ်ဟာ သူတို့အာဏာဆက်လက် တည်မြဲဖို့အတွက်ကို လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးပဋိပက္ခ အခြေအနေတွေ ဖန်တီးပြီး

နိုင်ငံရေး လက်နက်တခုအဖြစ် အသုံးချလာမှုတွေ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် လုပ်ဆောင်လာတယ်လို့ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူတွေက သတိပေးထောက်ပြလာပါတယ်။

အထူးသဖြင့်စစ်တပ် ကျောထောက်နောက်ခံနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီခေါင်းဆောင် အပြောင်းအလဲ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ

ဘာသာရေး လူမျိုးရေးပဋိပက္ခအခြေအနေတွေကိုပိုမိုဖန်တီးလာတာလို့ ထောက်ပြကြပါတယ်။

လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေး လက်နက်အဖြစ် စစ်ကောင်စီ အသုံးချလာ (ရုပ်/သံ)

ဧရာဝတီ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၂၂

အာဏာသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ စစ်တပ်ဟာ သူတို့အာဏာဆက်လက် တည်မြဲဖို့အတွက်ကို လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးပဋိပက္ခ အခြေအနေတွေ ဖန်တီးပြီး

နိုင်ငံရေး လက်နက်တခုအဖြစ် အသုံးချလာမှုတွေ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် လုပ်ဆောင်လာတယ်လို့ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူတွေက သတိပေးထောက်ပြလာပါတယ်။

အထူးသဖြင့်စစ်တပ် ကျောထောက်နောက်ခံနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီခေါင်းဆောင် အပြောင်းအလဲ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ

ဘာသာရေး လူမျိုးရေးပဋိပက္ခအခြေအနေတွေကိုပိုမိုဖန်တီးလာတာလို့ ထောက်ပြကြပါတယ်။

လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေး လက်နက်အဖြစ် စစ်ကောင်စီ အသုံးချလာ (ရုပ်/သံ)

ဧရာဝတီ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၂၂

အာဏာသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ စစ်တပ်ဟာ သူတို့အာဏာဆက်လက် တည်မြဲဖို့အတွက်ကို လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးပဋိပက္ခ အခြေအနေတွေ ဖန်တီးပြီး

နိုင်ငံရေး လက်နက်တခုအဖြစ် အသုံးချလာမှုတွေ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် လုပ်ဆောင်လာတယ်လို့ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူတွေက သတိပေးထောက်ပြလာပါတယ်။

အထူးသဖြင့်စစ်တပ် ကျောထောက်နောက်ခံနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီခေါင်းဆောင် အပြောင်းအလဲ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ

ဘာသာရေး လူမျိုးရေးပဋိပက္ခအခြေအနေတွေကိုပိုမိုဖန်တီးလာတာလို့ ထောက်ပြကြပါတယ်။

လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေး လက်နက်အဖြစ် စစ်ကောင်စီ အသုံးချလာ (ရုပ်/သံ)

ဧရာဝတီ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၂၂

အာဏာသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ စစ်တပ်ဟာ သူတို့အာဏာဆက်လက် တည်မြဲဖို့အတွက်ကို လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးပဋိပက္ခ အခြေအနေတွေ ဖန်တီးပြီး

နိုင်ငံရေး လက်နက်တခုအဖြစ် အသုံးချလာမှုတွေ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် လုပ်ဆောင်လာတယ်လို့ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူတွေက သတိပေးထောက်ပြလာပါတယ်။

အထူးသဖြင့်စစ်တပ် ကျောထောက်နောက်ခံနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီခေါင်းဆောင် အပြောင်းအလဲ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ

ဘာသာရေး လူမျိုးရေးပဋိပက္ခအခြေအနေတွေကိုပိုမိုဖန်တီးလာတာလို့ ထောက်ပြကြပါတ

crd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *