ဘယ်လောက်တောင်ကြောက်နေကြရှာမလဲ

အပြစ်မရှိ ဘားမှမသိသေးတဲ့ ကလေးတွေကိုတောင် အလွတ်မပေးတော့ဘူး?

ဘယ်လောက်တောင်ကြောက်နေကြရှာမလဲ?

အေးအေးဆေးဆေး စာသင်ခန်းထဲ စာအုပ် ခဲတံကိုင်ပြီး စာသင်ရမဲ့အရွယ် အသံတစ်ခုခုကြားတာနဲ့ ပြေးဖို့ ဝပ်ဖို့နေရာရှာနေတဲ့ခလေးတွေ?

ဘေးကင်းကြပါစေ?

 

အပြစ်မရှိ ဘားမှမသိသေးတဲ့ ကလေးတွေကိုတောင် အလွတ်မပေးတော့ဘူး?

ဘယ်လောက်တောင်ကြောက်နေကြရှာမလဲ?

အေးအေးဆေးဆေး စာသင်ခန်းထဲ စာအုပ် ခဲတံကိုင်ပြီး စာသင်ရမဲ့အရွယ် အသံတစ်ခုခုကြားတာနဲ့ ပြေးဖို့ ဝပ်ဖို့နေရာရှာနေတဲ့ခလေးတွေ?

ဘေးကင်းကြပါစေ?

 

အပြစ်မရှိ ဘားမှမသိသေးတဲ့ ကလေးတွေကိုတောင် အလွတ်မပေးတော့ဘူး?

ဘယ်လောက်တောင်ကြောက်နေကြရှာမလဲ?

အေးအေးဆေးဆေး စာသင်ခန်းထဲ စာအုပ် ခဲတံကိုင်ပြီး စာသင်ရမဲ့အရွယ် အသံတစ်ခုခုကြားတာနဲ့ ပြေးဖို့ ဝပ်ဖို့နေရာရှာနေတဲ့ခလေးတွေ?

ဘေးကင်းကြပါစေ?

 

အပြစ်မရှိ ဘားမှမသိသေးတဲ့ ကလေးတွေကိုတောင် အလွတ်မပေးတော့ဘူး?

ဘယ်လောက်တောင်ကြောက်နေကြရှာမလဲ?

အေးအေးဆေးဆေး စာသင်ခန်းထဲ စာအုပ် ခဲတံကိုင်ပြီး စာသင်ရမဲ့အရွယ် အသံတစ်ခုခုကြားတာနဲ့ ပြေးဖို့ ဝပ်ဖို့နေရာရှာနေတဲ့ခလေးတွေ?

ဘေးကင်းကြပါစေ?

 

အပြစ်မရှိ ဘားမှမသိသေးတဲ့ ကလေးတွေကိုတောင် အလွတ်မပေးတော့ဘူး?

ဘယ်လောက်တောင်ကြောက်နေကြရှာမလဲ?

အေးအေးဆေးဆေး စာသင်ခန်းထဲ စာအုပ် ခဲတံကိုင်ပြီး စာသင်ရမဲ့အရွယ် အသံတစ်ခုခုကြားတာနဲ့ ပြေးဖို့ ဝပ်ဖို့နေရာရှာနေတဲ့ခလေးတွေ?

ဘေးကင်းကြပါစေ?

 

အပြစ်မရှိ ဘားမှမသိသေးတဲ့ ကလေးတွေကိုတောင် အလွတ်မပေးတော့ဘူး?

ဘယ်လောက်တောင်ကြောက်နေကြရှာမလဲ?

အေးအေးဆေးဆေး စာသင်ခန်းထဲ စာအုပ် ခဲတံကိုင်ပြီး စာသင်ရမဲ့အရွယ် အသံတစ်ခုခုကြားတာနဲ့ ပြေးဖို့ ဝပ်ဖို့နေရာရှာနေတဲ့ခလေးတွေ?

ဘေးကင်းကြပါစေ?

 

အပြစ်မရှိ ဘားမှမသိသေးတဲ့ ကလေးတွေကိုတောင် အလွတ်မပေးတော့ဘူး?

ဘယ်လောက်တောင်ကြောက်နေကြရှာမလဲ?

အေးအေးဆေးဆေး စာသင်ခန်းထဲ စာအုပ် ခဲတံကိုင်ပြီး စာသင်ရမဲ့အရွယ် အသံတစ်ခုခုကြားတာနဲ့ ပြေးဖို့ ဝပ်ဖို့နေရာရှာနေတဲ့ခလေးတွေ?

ဘေးကင်းကြပါစေ?


crd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *