ရွှေကိုင်ထားသူတွေငိုရတော့မယ် ယနေ့ ရွှေစျေးနှင့် ဒေါ်လာစျေးနှုန်းများ

 

ယေန႔ ဒီဇင္ဘာ ၂၂၊ ၂၀၂၂ (ၾကာသပေတးေန႔) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ေငြလဲႏႈန္းသည္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ 282ဝ-2840 က်ပ္ ျဖစ္သည္။

ဗဟိုဘဏ္ ရည္ၫႊန္းေဈး က်ပ္ 2100 (± 3) ျဖစ္သည္။ အျခားေငြေၾကးလဲလွယ္သည့္ႏႈန္းမ်ားမွာ ယူ႐ိုေဒၚလာ 2940-2980 က်ပ္ ဝန္းက်င္၊ ၿဗိတိသွ် စတာလင္ေပါင္ 3350-3650 က်ပ္ ၊

ၾသဇီေဒၚလာ 1850-1950 က်ပ္၊ စင္ကာပူ ေဒၚလာ 2060-2100 က်ပ္၊ အိႏၵိယ႐ူပီး 33-37 က်ပ္ ၊ မေလးရွား ရင္းဂစ္ 645-670 က်ပ္၊ ထိုင္း ဘတ္ 81-82 က်ပ္၊

ေတာင္ကိုရီးယားဝမ္ 2.00-2.50 က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း 20-21 က်ပ္၊ တ႐ုတ္ ယြမ္ 395-410 က်ပ္တို႔ ျဖစ္သည္။ (ေဖာ္ျပပါေငြလဲႏႈန္းမ်ားသည္ ေနရာႏွင့္အခ်ိန္အလိုက္ ကြာဟမႈ ရွိႏိုင္ပါသည္)

ယေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပင္ပေ႐ႊေဈးကြက္၊ အကယ္ဒမီမီးလင္းအေခါက္ေ႐ႊ အဖြင့္ေဈးသည္ တစ္က်ပ္သားလွ်င္ 2680000 – 2685000 က်ပ္ဝန္းက်င္ ရွိေနၿပီး ယမန္ေန႔ (ဗုဒၶဟူးေန႔) အပိတ္ေဈးမွာလည္း

2680000-2685000 က်ပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ယေန႔သည္ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူး ႐ုံးပိတ္ရက္ ျဖစ္၍ ရန္ကုန္တိုင္း ေ႐ႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း YGEA ၏ အကယ္ဒမီ မီးလင္းေ႐ႊ ရည္ၫႊန္းေဈး ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိပါ။ ယေန႔ ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ

ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ၿပီး ဓာတ္ဆီတစ္လီတာလွ်င္ ၁၉၀၀ က်ပ္အထက္သို႔ ျပန္လည္ ျမင့္တက္လာသည္။

ရန္ကုန္

၉၂ တစ္လီတာ ၁၉၂၅က်ပ္

၉၅ တစ္လီတာ ၁၉၉၅ က်ပ္

ဒီဇယ္တစ္လီတာ ၂၃၁၀ က်ပ္

ပရီမီယမ္ဒီဇယ္တစ္လီတာ ၂၃၉၀ က်ပ္

ေနျပည္ေတာ္

၉၂ တစ္လီတာ ၁၉၆၅ က်ပ္

၉၅ တစ္လီတာ ၂၀၄၀က်ပ္

ဒီဇယ္တစ္လီတာ ၂၃၅၀က်ပ္

ပရီမီယမ္ဒီဇယ္တစ္လီတာ ၂၄၃၀က်ပ္

မႏၲေလး

၉၂ တစ္လီတာ ၁၉၇၀ က်ပ္

၉၅ တစ္လီတာ ၂၀၄၀က်ပ္

ဒီဇယ္တစ္လီတာ ၂၃၅၅ က်ပ္

ပရီမီယမ္ဒီဇယ္တစ္လီတာ ၂၄၃၅က်ပ္

ေစ်းႏႈန္းမ်ား မွီျငမ္းႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပေပးျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။

ယေန႔ဒီဇင္ဘာ(22)ရက္အတြက္ ေဒၚလာ၊စက္သုံးဆီႏွင့္ ကမာၻ႔ေ႐ႊေစ်း ျပည္တြင္းေ႐ႊေစ်းႏႈန္းမ်ား

၂၀၂၂ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ(22)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔ ယေန႔ ျပင္ပေစ်းကြက္တြင္းရွိ ေဒၚလာေငြလဲလွယ္ႏႈန္းမ်ား၊စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကမာၻ႔ေ႐ႊေစ်း၊ျပည္တြင္းေ႐ႊေစ်းႏႈန္းမ်ားကိုစုစည္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ေဒၚလာ-buy 2825 က်ပ္၊ Sell – 2840 က်ပ္

စင္ကာပူေဒၚလာ -buy 2080 က်ပ္၊ Sell -2120က်ပ္

ဂ်ပန္ယန္း – buy 19 က်ပ္၊ Sell 21 က်ပ္

ယူ႐ို – buy 2875 က်ပ္၊ Sell 2960 က်ပ္

ထိုင္းဘတ္ေငြ – buy 81 က်ပ္၊ Sell 82 က်ပ္

တ႐ုတ္ယြမ္ -buy 380 က်ပ္၊ Sell 410 က်ပ္

မေလးရွားရင္ဂစ္ -buy 630 က်ပ္၊Sell 650 က်ပ္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ ၉၂ တစ္လီတာ ၁၉၂၅က်ပ္၊၉၅ တစ္လီတာ ၁၉၉၅က်ပ္၊ဒီဇယ္တစ္လီတာ ၂၃၁၀က်ပ္၊ပရီမီယမ္ဒီဇယ္တစ္လီတာ ၂၃၉၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ ၉၂ တစ္လီတာ ၁၉၆၅ က်ပ္၊၉၅ တစ္လီတာ ၂၀၄၀က်ပ္၊ဒီဇယ္တစ္လီတာ ၂၃၅၀က်ပ္၊

ပရီမီယမ္ဒီဇယ္တစ္လီတာ ၂၄၃၀က်ပ္ႏွင့္ မႏၲေလး ၉၂ တစ္လီတာ ၁၉၇၀ က်ပ္၊၉၅ တစ္လီတာ ၂၀၄၀က်ပ္၊ဒီဇယ္တစ္လီတာ ၂၃၅၅ က်ပ္၊ပရီမီယမ္ဒီဇယ္တစ္လီတာ ၂၄၃၅က်ပ္ျဖစ္ပါသည္။ယေန႔ ကမာၻ႔ေ႐ႊေစ်းမွာတစ္ေအာင္စလွ်င္ 1819 US ေဒၚလာျဖင့္ေစ်းစဖြင့္ၿပီး

ယေန႔ ျပင္ပေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေ႐ႊေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာမနက္ (၀၉:၀၀)နာရီအခ်ိန္အဖြင့္ေစ်းတြင္တစ္က်ပ္သားလွ်င္အေခါက္ေ႐ႊေရာင္းေစ်း -၂၆၈၉၀၀၀က်ပ္၊ ဝယ္ေစ်း ၂၆၇၀၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ေစ်းဖြင့္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ဒီဇင္ဘာ (၂၁) ရက္ေန႔ညေနပိုင္းေစ်းအပိတ္တြင္အေခါက္ေ႐ႊတစ္က်ပ္သားလွ်င္ ရန္ကုန္ေရာင္းေစ်း၂၆၈၅၀၀၀ က်ပ္၊ဝယ္ေစ်း၂၆၈၀၀၀၀က်ပ္၊မႏၲေလးေရာင္းေစ်း ၂၆၈၉၀၀၀က်ပ္၊ဝယ္ေစ်း၂၆၇၄၀၀၀က်ပ္ျဖင့္ေစ်းပိတ္သြားတာျဖစ္ၿပီး

အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာ sell 2850 က်ပ္၊ buy 2830က်ပ္ျဖစ္ပါသည္။အထက္ပါေဖာ္ျပထားေသာေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာၾကားသိရွိရသမွ် ျပန္လည္ေဝမွ်ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ယခု..စုစည္းတင္ျပထားေသာ ေဒၚလာေဈးႏွင့္ ေ႐ႊေဈးသည္ အဖြင့္ေဈးႏွင့္ ေန႔လယ္ပိုင္းေဈးမ်ား ျဖစ္ၿပီး ညေနပိုင္း အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ဆက္လက္ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

credit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *