ယေန႔ 17 Nov 2022 ရက္ေန႔အတြက္ ေ႐ႊေစ်း၊ ေဒၚလာေစ်း၊စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား

ယေန႔ က်ပ္ ၃ေထာင္ေအာက္နဲ႔ ရပ္ေနတည္တဲ့ ေဒၚလာေစ်းႏွင့္ အက်ဘက္ဦးတည္ေနတဲ့ကမာၻ႔ေ႐ႊေစ်း

၂၀၂၂ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ(17)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔ မနက္ပိုင္းအခ်ိန္ယေန႔ ျပင္ပေစ်းကြက္တြင္းရွိ ေဒၚလာေငြလဲလွယ္ႏႈန္းမ်ားကိုစုစည္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ေဒၚလာ-buy 2920 က်ပ္၊ Sell – 2950 က်ပ္
စင္ကာပူေဒၚလာ -buy 2070 က်ပ္၊ Sell -2140က်ပ္
ဂ်ပန္ယန္း – buy 19 က်ပ္၊ Sell 22 က်ပ္
ယူ႐ို – buy 2870က်ပ္၊ Sell 2950 က်ပ္

ထိုင္းဘတ္ေငြ – buy 80 က်ပ္၊ Sell 82 က်ပ္
တ႐ုတ္ယြမ္ -buy 380 က်ပ္၊ Sell 420 က်ပ္
မေလးရွားရင္ဂစ္ -buy 600 က်ပ္၊Sell 650 က်ပ္
စတာလင္ေပါင္ – buy 3250 က်ပ္၊ Sell 3550 က်ပ္

ကိုရီးယား ဝမ္ -buy 1.9 က်ပ္၊ Sell 2.4 က်ပ္
ၾသစေၾတလ် ေဒၚလာ -buy 1850 က်ပ္၊Sell 1950 က်ပ္
အိႏၵိယ ႐ူပီး – buy 33 က်ပ္၊ Sell 37 က်ပ္
ဖိလစ္ပိုင္ပီဆို -buy 45 က်ပ္၊ Sell 55 က်ပ္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ယေန႔ေစ်းကြက္ပိတ္ပါသည္။ေစ်းႏႈန္းသိရွိႏိုင္ရန္တင္ဆက္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ႏိုဝင္ဘာ (၁၇)ရက္ ကမာၻ႔ေ႐ႊေစ်း ေန႔လည္ (၁၂: ၂၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ တစ္ေအာင္စလွ်င္ 1763 US ေဒၚလာျဖစ္ၿပီး မေန႔ကထက္ ၁၀ ေဒၚလာေက်ာ္ထိက်သြားေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ယေန႔ ျပင္ပေစ်းကြက္အတြင္းရွိျပည္တြင္းေ႐ႊေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာမနက္ (၁၀:၃၀)နာရီ အခ်ိန္အဖြင့္ေစ်းတြင္

တစ္က်ပ္သားလွ်င္အေခါက္ေ႐ႊ ရန္ကုန္ေရာင္းေစ်း ၂၆၈၅၀၀၀က်ပ္ ၊ဝယ္ေစ်း ၂၆၈၀၀၀၀က်ပ္ျဖစ္ၿပီး မႏၲေလး ေရာင္းေစ်း -၂၆၈၇၀၀၀က်ပ္၊ ဝယ္ေစ်း ၂၆၆၅၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ေစ်းဖြင့္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ေန႔လည္ (၁၂:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ အေခါက္ေ႐ႊ ရန္ကုန္ ေရာင္းေစ်း ၂၆၈၀၀၀၀က်ပ္ ဝယ္ေစ်း ၂၆၇၅၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ႏိုဝင္ဘာ (၁၆) ရက္ေန႔ညေနပိုင္းေစ်းအပိတ္တြင္အေခါက္ေ႐ႊတစ္က်ပ္သားလွ်င္ ရန္ကုန္ေရာင္းေစ်း၂၆၈၈၀၀၀က်ပ္၊ ဝယ္ေစ်း ၂၆၈၃၀၀၀က်ပ္ျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးေရာင္းေစ်း ၂၆၈၈၀၀၀က်ပ္၊ဝယ္ေစ်း၂၆၇၀၀၀၀က်ပ္ႏွင့္ကမာၻ႔ေ႐ႊေစ်း တစ္ေအာင္စကို 1776 ေဒၚလာ၊ အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာ sell 2950 က်ပ္၊ buy 2920 က်ပ္ျဖင့္ေစ်းပိတ္သြားတာျဖစ္ပါသည္

အထက္ပါေဖာ္ျပထားေသာေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာၾကားသိရွိရသမွ်ျပန္လည္ေဝမွ်ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အေရာင္းအဝယ္မလုပ္ပါ။

ရန္ကုန္
92 Ron 2090က်ပ္ / 95 Ron 2200 က်ပ္၊
ဒီဇယ္ 2620က်ပ္ / ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2695 က်ပ္

ေနျပည္ေတာ္
92 Ron 2130 က်ပ္ / 95 Ron 2245 က်ပ္၊
ဒီဇယ္ 2660 က်ပ္ / ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2740 က်ပ္

ျဖဴး(၁၁၅မိုင္)
92 Ron 2130 က်ပ္ /95 Ron 2235 က်ပ္
ဒီဇယ္ 2660 က်ပ္ / ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2740 က်ပ္

ပုသိမ္
92 Ron 2120 က်ပ္ /95 Ron 2230က်ပ္
ဒီဇယ္ 2650က်ပ္ / ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2725 က်ပ္

ဓႏုျဖဴ
92 Ron 2115 က်ပ္ /95 Ron 2225က်ပ္
ဒီဇယ္ 2645 က်ပ္ / ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2720 က်ပ္

ဘာအံ
92 Ron 2130 က်ပ္ /95 Ron 2235 က်ပ္
ဒီဇယ္ 2660 က်ပ္ / ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2735 က်ပ္

ေမာ္လၿမိဳင္
92 Ron 2135 က်ပ္ /95 Ron 2250 က်ပ္
ဒီဇယ္ 2665 က်ပ္ /ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2745 က်ပ္

မႏၲေလး
92 Ron 2135 က်ပ္ / 95 Ron 2245 က်ပ္
ဒီဇယ္ 2665 က်ပ္ / ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2740 က်ပ္

ေက်ာက္ပန္ေတာင္း
92 Ron 2145 က်ပ္ /95 Ron 2290 က်ပ္
ဒီဇယ္ 2695 က်ပ္ / ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2785 က်ပ္

ေညာင္ဦး
92 Ron 2165 က်ပ္ / 95 Ron 2325 က်ပ္
ဒီဇယ္ 2700 က်ပ္ / ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2790 က်ပ္

မေကြး
92 Ron 2135 က်ပ္ / 95 Ron 2245 က်ပ္
ဒီဇယ္ 2665 က်ပ္/ ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2740 က်ပ္

စစ္ကိုင္း
92 Ron 2145 က်ပ္/ 95 Ron 2250 က်ပ္
ဒီဇယ္ 2685 က်ပ္ / ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2760 က်ပ္

ေ႐ႊဘို
92 Ron 2155 က်ပ္ / 95 Ron 2325 က်ပ္
ဒီဇယ္ 2675 က်ပ္ / ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2755 က်ပ္

မုံ႐ြာ
92 Ron 2145 က်ပ္ / 95 Ron 2250 က်ပ္
ဒီဇယ္ 2685 က်ပ္ / ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္2760 က်ပ္

တမူးၿမိဳ႕
92 Ron 2255 က်ပ္ / 95 Ron 2380 က်ပ္
ဒီဇယ္ 2760 က်ပ္ / ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2840 က်ပ္

ကေလး
92 Ron 2230 က်ပ္ /95 Ron 2355 က်ပ္
ဒီဇယ္ 2735 က်ပ္ / ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2815 က်ပ္

လြိဳင္ေကာ္
92 Ron 2175 က်ပ္ / 95 Ron 2285 က်ပ္
ဒီဇယ္ 2705 က်ပ္ / ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2780 က်ပ္
သံတြဲ
92 Ron 2780 က်ပ္/ 95 Ron 2295က်ပ္
ဒီဇယ္ 2710 က်ပ္ / ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2780 က်ပ္

ေတာင္ႀကီး
92 Ron 2175 က်ပ္ / 95 Ron 2280 က်ပ္
ဒီဇယ္ 2705 က်ပ္ /ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2780 က်ပ္

နမ့္စန္
92 Ron 2215 က်ပ္ / 95 Ron 2320 က်ပ္
ဒီဇယ္ 2745 က်ပ္ / ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ 2820 က်ပ္

လားရႈိး
92 Ron 2170 က်ပ္ / 95 Ron 2280က်ပ္
ဒီဇယ္ 2700က်ပ္ / ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ 2775 က်ပ္

မူဆယ္ (၁၀၅ မိုင္)
92 Ron 2270 က်ပ္ /95 Ron 2380 က်ပ္
ဒီဇယ္ 2800 က်ပ္ /ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2875 က်ပ္

ဗန္းေမာ္
92 Ron 2215 က်ပ္ / 95 Ron 2325 က်ပ္
ဒီဇယ္ 2765 က်ပ္ / ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2840 က်ပ္

ေဝေမာ္
92 Ron 2225 က်ပ္ /95 Ron 2335 က်ပ္
ဒီဇယ္ 2775 က်ပ္ / ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2850က်ပ္

ျမစ္ႀကီးနား
92 Ron 2215 က်ပ္ /95 Ron 2325 က်ပ္
ဒီဇယ္ 2765 က်ပ္ / ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ 2840 က်ပ္

ယခုေဖာ္ျပပါေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္၂၀၂၂ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ (၁၇)ရက္ယေန႔ စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။တစ္ဆိုင္ႏွင့္တစ္ဆိုင္ေစ်းႏႈန္းအနည္းငယ္ကြာႏိုင္ပါသည္

crd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *