သီးလေးသီးထဲမှ တစ်သီးတည်းခွဲထွက်နေတဲ့ ကိုစိန်သီး

သီးလေးသီးထဲမှ တစ်သီးတည်းခွဲထွက်နေတဲ့ ကိုစိန်သီး?


ပန်းသီး၊ဇီးသီး၊ကြယ်သီး၊စိန်သီးအပါအ၀င်လေးဦးဖွဲ့စည်းထားတဲ့သီးလေးသီးအဖွဲ့ထဲမှ တစ်သီးထဲအာဏာရှင်ကိုလက်နက်စွဲကိုင်တော်လှန်နေတဲ့ကိုစိန်သီးလူ နပ် ချမ်းသာ တွေ မလုပ်ကြပါနဲ့ ရိုးသားကြပါ …..
ရိုးသားမှုနဲ့ပွင့်တဲ့ပန်း ဟာ ဘယ်တော့မှ မနွမ်းဘူး
ပြည်သူ ပရိတ်သတ်ကကြွေးတဲ့ ထမင်းကိုစားပြီးပြီမလား
ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ လူတွေထဲမှာ မင်းတို့မပါမိစေနဲ့
ပြည်သူအပေါ် သစ္စာရှိကြပါ …..အမှန်ကို မလုပ်ရဲရင်တောင်မှ အမှားတွေကိုမထောက်ခံပါနဲ့
မင်း တို့ ရှက်တတ်မယ်ဆိုရင် လဲသေးလို့ရတယ် …..
ဘယ်သူမှအသက် အပိုမပါဘူး ကွ …..
အောင်ပွဲခံတော့မှ မျက်နှာလာမခင်းနဲ့ နင်းပြစ်မယ် …..
မင်းတို့ အစား ငါ ရှက်တယ် …….


သီးလေးသီးထဲမှ တစ်သီးတည်းခွဲထွက်နေတဲ့ ကိုစိန်သီး?


ပန်းသီး၊ဇီးသီး၊ကြယ်သီး၊စိန်သီးအပါအ၀င်လေးဦးဖွဲ့စည်းထားတဲ့သီးလေးသီးအဖွဲ့ထဲမှ တစ်သီးထဲအာဏာရှင်ကိုလက်နက်စွဲကိုင်တော်လှန်နေတဲ့ကိုစိန်သီးလူ နပ် ချမ်းသာ တွေ မလုပ်ကြပါနဲ့ ရိုးသားကြပါ …..
ရိုးသားမှုနဲ့ပွင့်တဲ့ပန်း ဟာ ဘယ်တော့မှ မနွမ်းဘူး
ပြည်သူ ပရိတ်သတ်ကကြွေးတဲ့ ထမင်းကိုစားပြီးပြီမလား
ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ လူတွေထဲမှာ မင်းတို့မပါမိစေနဲ့
ပြည်သူအပေါ် သစ္စာရှိကြပါ …..အမှန်ကို မလုပ်ရဲရင်တောင်မှ အမှားတွေကိုမထောက်ခံပါနဲ့
မင်း တို့ ရှက်တတ်မယ်ဆိုရင် လဲသေးလို့ရတယ် …..
ဘယ်သူမှအသက် အပိုမပါဘူး ကွ …..
အောင်ပွဲခံတော့မှ မျက်နှာလာမခင်းနဲ့ နင်းပြစ်မယ် …..
မင်းတို့ အစား ငါ ရှက်တယ် …….

crd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *