ျပည္သူေတြ ပါ မ်က္ရည္မိုးရြာေစတဲ့ အေမစုရဲ႕ က်န္းမာေရး အေျခအေန

ျပည္သူေတြ ပါ မ်က္ရည္မိုးရြာေစတဲ့ အေမစုရဲ႕ က်န္းမာေရး အေျခအေန

crd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *