အလှူလေး နှစ်ပဲခြောက်ပြားလုပ်ပြပြီး လိုင်းပေါ် ပြန်တက်လာတဲ့ ယုန်လေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီးပြောလာတဲ့ ပန်ဆယ်လို

အလှူလေး နှစ်ပဲခြောက်ပြားလုပ်ပြပြီး လိုင်းပေါ် ပြန်တက်လာတဲ့ ယုန်လေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီးပြောလာတဲ့ ပန်ဆယ်လို

Social Punishments ထိခဲ့တဲ့ ဘောမတွေကအေး… တည့်တည့်ပြောရရင် ယုန်လေးဆိုတဲ့ ကောင်

အလှူလေး နှစ်ပဲခြောက်ပြားလုပ်ပြပြီး လိုင်းပေါ် ပြန်တက် Like ချူကြတာမျိုးက လှူပြလိုက်ရင် ငြိမ်းပါတယ်ကွာမင်းတို့ Social Punishments က စောက်ဆံနဲ့ ရှင်းလို့ရတယ်ကွာ၊ မင်းတို့ခံယူချက်တွေက ငွေနဲ့ ဝယ်လို့ရတယ်ကွာဆိုပြီး L33 ဖြဲပြနေတာ။

၅၀၀၀ ပဲ ရှိတယ်ကွာဆိုပြီး ခုံကို ဝုန်းဝုန်းဝုန်းဝုန်းနဲ့ Live လွှင့် ထုပြခဲ့တဲ့ကောင်က ခေတ်ပျက်ကြီးထဲ သိန်းဘယ်နှရာ ထလှူပြတယ်ဆိုတော့ ဘဘကြီးက မုန့်ဖိုးပေးလိုက်တာလား။

လူတွေရဲ့ မပြေလည်မှုကို အသုံးပြုပြီးငွေနဲ့ နာမည်ပြန်တည်ဆောက်လို့ ရသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့လောက် စိတ်ပျော့နေရင်စစ်ကျွန်ခံလိုက်ကြတော့။

အလှူလေး နှစ်ပဲခြောက်ပြားလုပ်ပြပြီး လိုင်းပေါ် ပြန်တက်လာတဲ့ ယုန်လေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီးပြောလာတဲ့ ပန်ဆယ်လို

Social Punishments ထိခဲ့တဲ့ ဘောမတွေကအေး… တည့်တည့်ပြောရရင် ယုန်လေးဆိုတဲ့ ကောင်

အလှူလေး နှစ်ပဲခြောက်ပြားလုပ်ပြပြီး လိုင်းပေါ် ပြန်တက် Like ချူကြတာမျိုးက လှူပြလိုက်ရင် ငြိမ်းပါတယ်ကွာမင်းတို့ Social Punishments က စောက်ဆံနဲ့ ရှင်းလို့ရတယ်ကွာ၊ မင်းတို့ခံယူချက်တွေက ငွေနဲ့ ဝယ်လို့ရတယ်ကွာဆိုပြီး L33 ဖြဲပြနေတာ။

၅၀၀၀ ပဲ ရှိတယ်ကွာဆိုပြီး ခုံကို ဝုန်းဝုန်းဝုန်းဝုန်းနဲ့ Live လွှင့် ထုပြခဲ့တဲ့ကောင်က ခေတ်ပျက်ကြီးထဲ သိန်းဘယ်နှရာ ထလှူပြတယ်ဆိုတော့ ဘဘကြီးက မုန့်ဖိုးပေးလိုက်တာလား။

လူတွေရဲ့ မပြေလည်မှုကို အသုံးပြုပြီးငွေနဲ့ နာမည်ပြန်တည်ဆောက်လို့ ရသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့လောက် စိတ်ပျော့နေရင်စစ်ကျွန်ခံလိုက်ကြတော့။

အလှူလေး နှစ်ပဲခြောက်ပြားလုပ်ပြပြီး လိုင်းပေါ် ပြန်တက်လာတဲ့ ယုန်လေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီးပြောလာတဲ့ ပန်ဆယ်လို

Social Punishments ထိခဲ့တဲ့ ဘောမတွေကအေး… တည့်တည့်ပြောရရင် ယုန်လေးဆိုတဲ့ ကောင်အလှူလေး နှစ်ပဲခြောက်ပြားလုပ်ပြပြီး လိုင်းပေါ် ပြန်တက် Like ချူကြတာမျိုးက လှူပြလိုက်ရင် ငြိမ်းပါတယ်ကွာ

မင်းတို့ Social Punishments က စောက်ဆံနဲ့ ရှင်းလို့ရတယ်ကွာ၊ မင်းတို့ခံယူချက်တွေက ငွေနဲ့ ဝယ်လို့ရတယ်ကွာဆိုပြီး L33 ဖြဲပြနေတာ။

၅၀၀၀ ပဲ ရှိတယ်ကွာဆိုပြီး ခုံကို ဝုန်းဝုန်းဝုန်းဝုန်းနဲ့ Live လွှင့် ထုပြခဲ့တဲ့ကောင်က ခေတ်ပျက်ကြီးထဲ သိန်းဘယ်နှရာ ထလှူပြတယ်ဆိုတော့ ဘဘကြီးက မုန့်ဖိုးပေးလိုက်တာလား။

လူတွေရဲ့ မပြေလည်မှုကို အသုံးပြုပြီးငွေနဲ့ နာမည်ပြန်တည်ဆောက်လို့ ရသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့လောက် စိတ်ပျော့နေရင်စစ်ကျွန်ခံလိုက်ကြတော့။

အလှူလေး နှစ်ပဲခြောက်ပြားလုပ်ပြပြီး လိုင်းပေါ် ပြန်တက်လာတဲ့ ယုန်လေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီးပြောလာတဲ့ ပန်ဆယ်လို

Social Punishments ထိခဲ့တဲ့ ဘောမတွေကအေး… တည့်တည့်ပြောရရင် ယုန်လေးဆိုတဲ့ ကောင်အလှူလေး နှစ်ပဲခြောက်ပြားလုပ်ပြပြီး လိုင်းပေါ် ပြန်တက် Like ချူကြတာမျိုးက လှူပြလိုက်ရင် ငြိမ်းပါတယ်ကွာ

မင်းတို့ Social Punishments က စောက်ဆံနဲ့ ရှင်းလို့ရတယ်ကွာ၊ မင်းတို့ခံယူချက်တွေက ငွေနဲ့ ဝယ်လို့ရတယ်ကွာဆိုပြီး L33 ဖြဲပြနေတာ။

၅၀၀၀ ပဲ ရှိတယ်ကွာဆိုပြီး ခုံကို ဝုန်းဝုန်းဝုန်းဝုန်းနဲ့ Live လွှင့် ထုပြခဲ့တဲ့ကောင်က ခေတ်ပျက်ကြီးထဲ သိန်းဘယ်နှရာ ထလှူပြတယ်ဆိုတော့ ဘဘကြီးက မုန့်ဖိုးပေးလိုက်တာလား။

လူတွေရဲ့ မပြေလည်မှုကို အသုံးပြုပြီးငွေနဲ့ နာမည်ပြန်တည်ဆောက်လို့ ရသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့လောက် စိတ်ပျော့နေရင်စစ်ကျွန်ခံလိုက်ကြတော့။

Credit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *